top of page

73 tale

Godfaith Logo_edited.jpg

Ek is die W ay 
en die W ahrheit
en die L net. Joh 14.6

Yeshua is liefde

bottom of page